Basic200 Cup


Basic200 Cup to konkurencja dla pilotów, którzy zarówno rozpoczynają swoją przygodę w lataniu nawigacyjnym z zastosowaniem mapy w skali 1:200 000, jak i dla tych już doświadczonych, pragnących poprawić swoje umiejętności w dokładności utrzymywania lotu po zadanej trasie. Lot odbywa się w korytarzu o szerokości 0,5 NM (po 0,25 NM w lewo i prawo od kreski). Wylot z korytarza trwający powyżej 5 sekund rozpoczyna naliczanie punktów karnych (1 punkt za każdą następną sekundę). Pilot, który pokona daną trasę za 0 punktów, zostaje zwycięzcą, a trasa przestaje być dalej dostępna.

TRASY

ZWYCIĘZCY

TRASAPILOTDATA LOTU