Przygotowanie Mapy


Drukowanie Mapy

Pobraną mapę zawodniczą należy wydrukować na papierze A3 w odpowiedniej orientacji (pionowa lub pozioma). Aby zachować wierność skali, przed wydrukiem należy w opcjach zaznaczyć „faktyczny rozmiar” oraz odznaczyć wszelkie opcje typu auto-obrót, auto-wyśrodkowanie czy też auto-orientacja, mogące negatywnie wpłynąć na skalę mapy.
Dla zachowania dobrej jakość wydruku, warto też zajrzeć w zaawansowane opcje drukowania (w zależności od stosowanej drukarki) i zaznaczyć możliwie najwyższą wartość dpi oraz gradację na poziomie wysokim. Jeżeli po przyłożeniu minutówki do mapy, czasy podane w nawigacyjnym planie lotu zgadzają się z czasami wynikającymi z minutówki, oznacza to, że mapa jest dobrze wydrukowana.

Przygotowanie mapy do lotu

Mapę przygotowuje się w oparciu o nawigacyjny plan lotu, który przedstawia kursy, prędkości i czasy lotu na każdym odcinku trasy z uwzględnieniem kierunku i prędkości wiatru. Do obliczeń stosuje się wiatr wiejący na wysokości ok  1000-1200 ft AGL.  Dodatkowo zawodnik  otrzymuje dokładne czasy, jakie powinien osiągnąć na punktach zwrotnych oraz na specjalnych punktach kontroli czasu. Miejsca specjalnych punktów pomiaru czasu przedstawia mapa wzorcowa. Dobrze przygotowana mapa do lotu powinna zawierać: wyrysowaną trasę, opis kursów na poszczególnych odcinkach, opis czasów na punktach zwrotnych oraz opis czasów na specjalnych punktach kontroli czasu (łącznie z ich zaznaczeniem). Dla ułatwienia zachowania regularności lotu w czasie, warto jest nanieść na każdym odcinku trasy kolejne minuty lotu. Do tego służą „minutówki” i podane w nawigacyjnym planie lotu prędkości na poszczególnych odcinkach trasy.