Precision Cup


Precision Cup to alternatywna forma rywalizacji w precyzyjnym lataniu po trasach nawigacyjnych, oparta na prostych i przejrzystych zasadach. Zadaniem zawodników podejmujących próbę na danej trasie jest pokonanie jej za jak najmniejszą liczbę punktów. Ocenie  punktowej poddawane są regularność lotu w czasie oraz dokładność lotu po zadanej trasie. Dostępne trasy są opublikowane aby każdy, kto chce podjąć próbę, miał możliwość zapoznania się z nimi przed lotem. Ilość prób na danej trasie jest nieograniczona. Wyniki opracowuje się na podstawie analizy plików pochodzących z urządzeń rejestrujących ślad lotu. Tablica Liderów przedstawia pilotów, którzy osiągnęli na danej trasie najlepsze wyniki. Zdobywcą Pucharu zostaje pilot, który pokona daną trasę za zero punktów. W tej sytuacji „zdobyta trasa” przestaje być dostępna, a na jej miejsce pojawia się nowa.

Więcej szczegółów przedstawia Regulamin dostępny na stronie.