Przygotowanie Mapy


Drukowanie Mapy

Pobraną mapę zawodniczą należy wydrukować na papierze:

A4 – trasy BASIC200

A3 – trasy PRECISION CUP

Aby zachować wierność skali mapy, należy zaznaczyć w opcjach drukowania „faktyczny rozmiar”. Należy też odznaczyć wszelkie opcje typu auto-obrót, auto-wyśrodkowanie czy też auto-orientacja. Dla zachowania dobrej jakość wydruku, warto też zajrzeć w zaawansowane opcje drukowania (w zależności od stosowanej drukarki) i zaznaczyć możliwie najwyższą wartość dpi oraz gradację na poziomie wysokim.

Przygotowanie mapy do lotu

Mapę przygotowuje się w oparciu o nawigacyjny plan lotu, który przedstawia kursy, prędkości i czasy lotu na każdym odcinku trasy z uwzględnieniem kierunku i prędkości wiatru. Do obliczeń stosuje się wiatr wiejący na wysokości ok  1000-1200 ft AGL.  Dodatkowo zawodnik  otrzymuje dokładne czasy, jakie powinien osiągnąć na poszczególnych punktach pomiarowych. Miejsca punktów pomiaru czasu przedstawia mapa wzorcowa. Dobrze przygotowana mapa do lotu powinna zawierać:

  • wyrysowaną trasę
  • opis kursów na poszczególnych odcinkach
  • opis czasów na punktach punktach kontroli czasu

Dla ułatwienia zachowania regularności lotu w czasie, warto jest nanieść na każdym odcinku trasy kolejne minuty lotu. Do tego służą „minutówki” i podane w nawigacyjnym planie lotu prędkości na poszczególnych odcinkach trasy.